Навчання
в першому кабінеті інформатики
Спорт
волейбольна команда
Творчість
виступ в місцевому будинку культури
Навчання
в другому кабінеті інформатики

Все буде Україна!

            З метою активізації науково-дослідної роботи студентів  викладачі коледжу ВСП «Тлумацький фаховий коледж Львівського НУП» не припиняли роботу  з пошуку обдарованої студентської молоді та створення умов для її творчого зростання.

            Так, незважаючи на воєнний стан, спричинений агресією росії, в період вересень – листопад 2022 року здобувачі освіти активно брали участь у конференціях, які  проводилися в заочному форматі та on-line .

            За звітний період, як і щороку, студенти взяли участь у таких наукових заходах:

  • · Інститут водних проблем і меліорації НААН 22 вересн 2022 проводив конференцію «Вирощування енергетичних культур за використання осаду стічних вод на маргінальних землях». Викладачі  та співробітники коледжу приєдналися до американських та українських експертів, які поділилися досвідом інноваційної практики вирощування енергетичних культур на маргінальних землях при використанні осаду стічних вод. А студент 13 групи Терлецький Володимир Васильович під керівництвом викладачів Гуцуляк М.М., Гуцуляк І.Т.,Чижик Л.П., підготував статтю «Використання енергетичних культур – досвід поколінь».
  • · в Міжнародному студентському науковому форумі «Студентська молодь і науковий прогрес в АПК», що проходив 04-06 жовтня 2022  у Львівському  національному університеті природокористування взяли участь Литвинюк Вікторія Михайлівна, 31 група, спеціальність 071 «Облік і оподаткування», з роботою на тему   «Безперервна професійна освіта як гарантія майстерності бухгалтера» та Литвинюк Роман Михайлович, 31 група, Спеціальність 071 «Облік і оподаткування». Тема його  роботи «Тенденції та перспективи розвитку сільського зеленого туризму». Підготувала студентів викладач коледжу, к.е.н. Дуда Галина Богданівна.

            У роботі форуму також взяли участь: Литвинюк Р.М.,  31група, Спеціальність 071 «Облік і оподаткування». Тема його  роботи  «Залучення інвестицій в ОТГ Івано-Франківської області», науковий керівник Гуцуляк М.М.  Литвинюк В.М., 31 група, Спеціальність 071 «Облік і оподаткування», тема роботи «Перспективність використання сонячної енергії на сільських територіях» науковий керівник Чижик Л.П.  Танасійчук М.І., 31 група, Спеціальність 071 «Облік і оподаткування», тема роботи «Особливості залучення інвестицій в ОТГ»,  науковий керівник Гуцуляк І.Т. Та студент І курсу, 13 групи  Терлецький В.В., спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Тема його  роботи «Перспективність використання сонячної енергії на сільських територіях» науковий керівник Гуцуляк М.М.

  • 12 жовтня 2022 року відбулася Всеукраїнська  науково- практична конференція «Актуальні проблеми формування ціннісно - моральних орієнтацій здобувачів освіти як детермінанта освітньої діяльності закладів фахової передвищої освіти». Організатором виступив «Київський торговельно - фаховий коледж  Державного торговельно – економічного університет.»   Активну участь у роботі конференції взяли студенти 11 групи, спеціальність 071 «Облік і оподаткування» Лисанчук Г.В.та  Скавінський Р.Р. Тема доповіді: Отець Зеновій Кисілевський: парох в підпіллі, сподвижник та сповідник. Науковий керівник Гуцуляк М.М. Та студентка 11 групи, спеціальність 071 «Облік і оподаткування» Костюк Д.В., тема статті «Новий Ієрусалим». Науковий керівник Бойдуник Н.М.
  • 27 жовтня 2022 студенти нашого коледжу взяли участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Бухгалтерський облік, контроль та аналіз в умовах інституційних змін»,що був проведений на базі Полтавського державного аграрного університету Кафедрою обліку і оподаткування. Роботу «Імпакт - інвестування Промприлад. Реновація»  представили Танасійчук М.І. 31 група Спеціальність 071 «Облік і оподаткування», Кицелюк П.В., здобувачі вищої освіти ВСП «Тлумацький фаховий коледж Львівського національного університету природокористування»,  науковий керівник Гуцуляк М.М.

            Проблематика і теми науково-дослідної роботи щороку оновлюються і формуються в контексті напрямків НДР коледжу з урахуванням запитів ринку праці  та мають практичне спрямування.

            Протягом звітного періоду продовжив свою роботу студентський науковий гурток.

            Варто відзначити, що воєнні будні втручаються у всі сфери суспільного життя без попереджень та відтермінувань, коригуючи загальноприйняті сценарії, змінюючи звичний хід подій. Проте, в таких умовах ми вчимося по-новому реагувати на виклики, шукати нові рішення: в умовах повітряних тривог продовжуємо працювати з безпечного місця, за відсутності локального інтернету – перемикаємося на мобільну версію.

Методист коледжу Гуцуляк М.М.