Навчання
в першому кабінеті інформатики
Спорт
волейбольна команда
Творчість
виступ в місцевому будинку культури
Навчання
в другому кабінеті інформатики

     

     З метою пошуку обдарованої студентської молоді та створення умов для її творчого зростання, активізації творчо – пошукової та науково-дослідної роботи студентів 8 лютого 2023 р. у ВСП “Тлумацький фаховий коледж Львівського національного університету природокористування” відбулася щорічна науково-практична студентська конференція: «Студентські наукові читання - 2023»
      В роботі конференції взяли участь студенти всіх курсів, які під керівництвом своїх наукових керівників, викладачів коледжу: Дуди Г.Б., Гуцуляк І.Т., Насадик З.І., Пермінової С.В., Крижанівської Л.І., Гуцуляк М.М., Гринюк М.Г., Лазарів М.М. та ін.. підготували доповіді та презентації. Студентами було підготовлено близько 40 тематичних доповідей.
В межах теми конференції порушувалися та розглядалися основні питання можливості розвитку сучасних інноваційних технологій у всіх секторах економіки, питання інноваційно-інформаційно-технологічного забезпечення розвитку галузі, фактори, що стимулюють розвиток та сучасні наукові підходи до прогресу в економічному секторі України, екологічні проблеми та інші.
     Основним етапом конференції була робота в секціях, залежно від напряму досліджуваної тематики. Всього працювало 3 секції за напрямами: духовне виховання, фахові дисципліни, загальноосвітня діяльність. На кожній секції Кожен учасник висвітлював своє бачення, доповіді були дуже цікавими та актуальними, і відповідно кожна з них ставала підставою для запитань та обговорень досліджуваної теми.
       Засідання пройшло на високому організаційному, науково-теоретичному рівні в дусі дискусій з поміркованою полемікою та великим зацікавленням студентської молоді.
Директор ВСП “Тлумацький фаховий коледж Львівського національного університету природокористування” Боднарчук Дмитро Юрійович відмітив, що всі доповіді були актуальними і заслуговували на увагу, відзначив роль студентської наукової молоді та вручив учасникам сертифікати.

Завантажити/переглянути Збірник конференції

Методисти коледжу Насадик З.І.,
Гуцуляк М.М.