Навчання
в першому кабінеті інформатики
Спорт
волейбольна команда
Творчість
виступ в місцевому будинку культури
Навчання
в другому кабінеті інформатики

           Відбулося засідання круглого столу керівника відділу надання адміністративних послуг (Центру надання адміністративних послуг) виконавчого комітету Тлумацької міської ради -  Петро Серемчук, заступника голови студенського самоврядування - Гуменюк Анна та робочої проєктної групи з метою обговорення проєкту освітньо-професійної програми за спеціальністю 072 "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок".Присутні приділили особливу увагу обґрунтованості розробленої освітньо-професійної програми, її структурній та логічній побудові, переліку та обсягу обов'язкових і вибіркових компонентів, що сприятиме наданню системних та якісних професійних знань, вмінь та навичок та забезпечить отримання здобувачами фахової передвищої освіти поглиблених знань з фінансів.

      На засіданні були порушені дискусійні питання щодо вимог роботодавців до потенційних працівників.
      Петро Серемчук підкреслив значення відповідності програмних результатів навчання запитам роботодавців та спільної підготовки фахівців у сфері фінансів, які будуть конкурентоспроможними на ринку праці.