Навчання
в першому кабінеті інформатики
Спорт
волейбольна команда
Творчість
виступ в місцевому будинку культури
Навчання
в другому кабінеті інформатики

В ВСП “Тлумацький  фаховий  коледж Львівського НУП” відбувся захист виробничої практики у здобувачів освіти зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Виробничу практику студенти проходили на базі магазинів різної форми власності міста Тлумач.  Обов’язковою вимогою до практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузях їх майбутньої професії, формування в них компетентностей зі спеціальності для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності. 

Студенти навчилися

  • - всебічно аналізувати ситуацію, що склалася на підприємстві;
  • - самостійно розв’язувати завдання економічної діяльності підприємства, проводити обґрунтування напрямів розвитку,
  • - виконувати необхідні розрахунки прогнозних, планових економічних показників, аналізувати фінансову діяльність підприємства з відповідною економічною оцінкою,
  • - складати аналітичні звіти про діяльність його підрозділів;
  • - визначати резерви господарської діяльності підприємства і розробити комплексні заходи з ресурсозбереження, підвищення якості продукції, результативності діяльності та поліпшення фінансового стану підприємства.

Про успішне проходження практики свідчить те, що студентці випускної групи, яка проходила практику запропонували працевлаштування на цьому ж підприємстві.

Завдання виробничої практики студенти успішно виконали та захистили  свої звіти!

Методист коледжу

Мирослава ГУЦУЛЯК