Навчання
в першому кабінеті інформатики
Спорт
волейбольна команда
Творчість
виступ в місцевому будинку культури
Навчання
в другому кабінеті інформатики

      У ВСП “Тлумацький фаховий коледж Львівського НАУ ” відбувся захист щоденників-звітів з виробничої практики здобувачами освіти ІІІ курсу 31 групи, спеціальності «Облік і оподаткування», в присутності заступника директора з начальної роботи Федоришин Г.В., голови циклової комісії обліку, фінансів, підприємництва – Неміш Ю.В. та викладача облікових дисциплін – Дуди Г.Б.
      Згідно з графіком навчального процесу здобувачі освіти ІІІ курсу спеціальності 071 «Облік і оподаткування» з 24 травня по 13 червня 2023 року проходили виробничу практику, яка є завершальним етапом підготовки майбутнього фахівця, а також невід’ємною складовою практичної підготовки фахових молодших бакалаврів. Головною метою виробничої практики є оволодіння здобувачами освіти сучасними методами та формами організації обліку, формування професійних навичок та вмінь до прийняття самостійних рішень, поповнення знань та їх застосування в практичній діяльності на штатних посадах.
      Основними базами практики виступили :ТОВ«Склоресурс», ФГ «Водолій -55», Івано-франківська філія УЦЕСР, Аудиторська компанія «Вектор Аудиту».
      Сподіваємось, що знання та навички, отримані здобувачами освіти під час проходження виробничої практики, стануть у майбутньому надійним підґрунтям для професійного зростання.

Керівник практики,
викладач облікових дисциплін
Галина ДУДА