Навчання
в першому кабінеті інформатики
Спорт
волейбольна команда
Творчість
виступ в місцевому будинку культури
Навчання
в другому кабінеті інформатики

      Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти провів 13-19 вересня 2023 року круглі столи-презентації за результатами Всеукраїнського конкурсу «Педагогічний ОСКАР – 2023». Метою його проведення була робота з пошуку найраціональніших шляхів розв’язання проблем освіти, для експертизи запропонованих матеріалів, відеофільмів та презентацій. Круглі –столи проводилася протягом чотирьох днів. Наш методичний кабінет ВСП «Тлумацький фаховий коледж Львівського НУП» також долучився до цієї події. Робота проводилася в номінаціях де було представлено методичні рекомендації, посібники, відеоматеріали, практикуми та інноваційні освітні підходи та новинки, інноваційні підходи до організації атестації здобувачів освіти в умовах сучасних викликів зі спеціальностей, інтерактивні електронні практикуми, позааудиторна (гурткова, дослідна) робота здобувачів освіти, досвід візуалізації навчального матеріалу. Дуже інформативною була номінація де обговорювалися організація освітнього процесу у закладі фахової передвищої освіти в умовах воєнного стану та повоєнної відбудови України. Менеджмент інноваційної діяльності ЗФПО у забезпеченні підготовки конкурентоспроможного фахівця. Інноваційні моделі відкритої освіти. Цифровізація освітнього процесу у ЗФПО, педагогічна майстерність викладача закладу фахової передвищої освіти. Інноваційні підходи до виховання студентської молоді у ЗФПО в умовах сучасних викликів, сучасні освітні технології у ЗФПО.Педагоги ВСП «Тлумацький фаховий коледж Львівського НУП» змогли побачити результати професійного зростання своїх колег та змогли об'єктивно проаналізувати свою педагогічну діяльність, систематизувати досягнення й визначити способи вдосконалення освітнього процесу у нашому коледжі.

 

 

Методист Мирослава Гуцуляк