Навчання
в першому кабінеті інформатики
Спорт
волейбольна команда
Творчість
виступ в місцевому будинку культури
Навчання
в другому кабінеті інформатики

Бюджет (помісячний план використання бюджетних коштів, план асигнувань загального фонду бюджету)

Кошторис

Звіт про використання та надходження коштів

Штатний розпис

Інформація про проведення тендерних процедур

Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством