Навчання
в першому кабінеті інформатики
Спорт
волейбольна команда
Творчість
виступ в місцевому будинку культури
Навчання
в другому кабінеті інформатики

     Шеленко Діана Іванівна - кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту

     Закінчила Прикарпатський університет ім. В. Стефаника в 2001 р., з присвоєнням кваліфікації “Бухгалтер-економіст” за спеціальністю “Облік і аудит”.

     Дисертацію захистила в травні 2006 р. у спеціалізованій вченій раді у Національному науковому центрі “Інститут аграрної економіки” УААН, “Міністерства аграрної політики України м. Київ під керівництвам д.е.н., академіка В. В. Юрчишина.

     У 2009 р. присвоєно вчене звання доцента.

     Є членом Спілки бухгалтерів Прикарпаття.

     Автор 55-ти наукових праць наукового та навчально-методичного характеру, в тому числі: 5 монографії (4 у співавторстві); 1 навчальний посібник Фінансовий облік, робочий зошит для проведення практичних занять з дисципліни “Бухгалтерський облік” - з грифом міністерства освіти і науки.