Навчання
в першому кабінеті інформатики
Спорт
волейбольна команда
Творчість
виступ в місцевому будинку культури
Навчання
в другому кабінеті інформатики

 

     Завідувач кафедрою обліку і аудиту Баланюк Іван Федорович доктор економічних наук, професор заслужений діяч науки і техніки України 

     Закінчив з відзнакою Українську сільськогосподарську академію (нині – Національний аграрний університет) в 1975 р. з присвоєнням кваліфікації “Економіста з бухгалтерського обліку в сільському господарстві”.


     В 2001 р. на спеціалізованій вченій раді Інституту аграрної економіки захистив дисертацію на тему “Розвиток аграрних відносин у регіоні (теорія, методологія, організація)” і отримав вчену ступінь доктора економічних наук.


     З квітня 2002 р. перейшов на постійне місце роботи в Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника на посаду завідувача кафедрою обліку і аудиту. У червні 2003 р. І.Ф. Баланюк отримав вчене звання професора кафедри обліку і аудиту.


     І.Ф. Баланюк читає курс лекцій з дисциплін “Бухгал-терський облік”, “Облікова політика підприємств”, “Бухгалтерський облік в управлінні підприємством”, “Маркетинг” та “Організація виробництва” на економічному факультеті у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника.


     За результатами досліджень вчений опублікував по-над 150 наукових праць, у тому числі підготовлених самостійно та у співавторстві 15 монографій та 4 брошури, а також ряд методичних рекомендацій.


     За вклад у розвиток науки І.Ф. Баланюку присвоєно почесне звання “Заслужений діяч науки і техніки України”, а також розміщено відомості про наукові здобутки в “Енциклопедії Сучасної України”.


     Учений є членом вченої ради Прикарпатського націо-нального університету імені Василя Стефаника та спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій у Львівському національному аграрному університеті, членом редакційних колегій економічних журналів та наукових збірників, здійснює експертну оцінку дисертаційних робіт та виступає офіційним опонентом докторських та кандидатських дисертацій.


     Під науковим керівництвом І.Ф. Баланюка здійснено захист однієї докторської дисертації – В.М. Якубів та восьми кандидатських: В.М. Бесенюк О.І. Довганюк, І.І. Проданової, П.Є. Матковського М.В. Смушака, Н.Б. Мельник, Л.С. Сас, Н.Р. Мегедин.