Навчання
в першому кабінеті інформатики
Спорт
волейбольна команда
Творчість
виступ в місцевому будинку культури
Навчання
в другому кабінеті інформатики

     Кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту.


     Закінчив Прикарпатський університет імені Василя Стефаника в 2001 році з присвоєнням кваліфікації “Економіст” за спеціальністю “Облік і аудит”. У 2005 році захистив дисертацію на тему “Механізм управління фінансовими ресурсами підприємства” та присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук. У 2008 р. отримав вчене звання доцента кафедри обліку і аудиту. Автор понад 40 праць наукового та навчально-методичного характеру.


     Дисципліни, які викладає: Бухгалтерський облік в галузях економіки, Облік в зарубіжних країнах, Економічний аналіз, Стратегічний аналіз.


     Наукові інтереси: проблеми організації та ведення бухгалтерського обліку за видами економічної діяльності, теорія і практика аналізу діяльності суб’єктів господарювання, формування та оцінка ділової репутації підприємства, напрями покращення інвестиційної привабливості учасників будівельного ринку.