Навчання
в першому кабінеті інформатики
Спорт
волейбольна команда
Творчість
виступ в місцевому будинку культури
Навчання
в другому кабінеті інформатики

 

Засідання обласного методичного об’єднання викладачів менеджменту та маркетингу ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Івано-Франківської області

На базі Тлумацького коледжу Львівського Національного аграрного університету 26 листопада 2015 року відбулося засідання обласного методичного об’єднання викладачів менеджменту та маркетингу ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Івано-Франківської області.

Відкрила роботу обласного засідання голова методичного об’єднання Гришко Ольга Петрівна, яка ознайомила присутніх з планом проведення методоб’єднання. Згідно плану викладачІвано-Франківського фінансово-комерційного кооперативного коледжу імені С. Граната Подоляко Наталія Олександрівна повідомила про методи активізації навчально- пізнавальної діяльності студентів на практичних заняттях. Про використання проектного методу, як одного з прийомів підвищення ефективності навчання доповіла викладач Коломийського економіко - правового коледжу Гришко Ольга Петрівна. 

Викладач - методист вищої категорії Тлумацького коледжу ЛНАУ Мирослава Михайлівна Гуцуляк розкрила методичну проблему, щодо основних напрямків дослідницько-пошукової діяльності студентів, як засобу фундаменталізації змісту освіти у ВНЗ     І –ІІ рівнів акредитації.

Педагог продемонструвала, як можна удосконалити форми та методи навчання шляхом застосування дослідницьких компетенцій, що охоплюють не лише відповідні знання та елементарні дослідницькі уміння, але й мотиваційний та поведінковий компоненти – внутрішню потребу студента у дослідницькій діяльності.

Як приклад застосування дослідницьких компетенцій викладачем менеджменту Гуцуляк М.М., та викладачем маркетингу Федоришин Г.В. було проведене відкрите засідання студентського наукового товариства за результатами дослідницько-пошукової роботи на тему«Аспекти ринку винограду та продуктів його переробки».

Засідання пройшло за участю виноградаря, садівника, заступника голови клубу «Виноградарі Прикарпаття» Гаморака Богдана Михайловича.

Студенти та учасники методоб’єднання дізналися, що виноград - один з найдавніших символів родючості, достатку і багатства. З часом бездоганну репутацію виноградної лози ще зміцнила християнська традиція, яка зробила її емблемою духовного життя, порятунку та відродження.

Про це повідомила студентка коледжу Сірман Сандра.

Лікувальні властивості винограду зумовлюються цінними поживними та лікувально-оздоровчими властивостями свіжого винограду і продукції, що одержують з нього. Про види продукції з винограду зробили повідомлення студенти 22 групи Телепчук Микола та Прокопенко Олег.

Невибагливість винограду до ґрунту та меліоративна роль під час освоєння схилових, кам’янистих земель, відмінні смакові та лікувальні властивості, добра врожайність зумовлюють високу економічну ефективність винограду.

Про стратегію розвитку виноградарства і виноробства України та передумови виходу їх продукції на світовий ринок зробила доповідь студентка 21 групи Тучапська Вікторія.

Однак якщо виробництво технічних сортів у нас добре розвинене, то столових - недостатньо. У світі прийняте співвідношення обсягів виробництва технічних та столових сортів як 80% і 20%. У Молдові воно виглядає як 94% і 6%. А у нас, в Україні, десь 99% і 1% Це впливає на формування ринку винограду, на попит, пропозицію та ціну на нього. Більш докладно про кон‘юктуру ринку виноградарства зробили повідомлення студенти Віктор Палюга та Подоляк Олег.

Вирощуванням столового винограду займаються лише любителі. А могли б займатися дрібні та середні підприємства. У цій галузі можна було б створити більше робочих місць, але стримують проблеми збуту готової продукції. У той час як до нас щороку імпортується 1000 т свіжого столового винограду. Ринок продукції виноградарства має свої особливості. Про необхідність здійснення управління ринком винограду та формування ринку продукції виноградарства повідомила Гавкалюк Христина, студентка 22 групи.

Щоб долучитися до формування ринку продукції виноградарства слід вирощувати виноград самому. А для цього слід мати посадковий матеріал. СтуденткиЛеся Гут та Спасюк Діана підготували чудову рекламну промо-акцію посадкового матеріалу винограду. Приємною несподіванкою були підготовлені Гуцуляк Мирославою Михайлівною чубуки винограду кращих сортів, які отримали в дарунок всі учасники засідання.

Надзвичайно цікаво та пізнавально пройшло це засідання, оскільки і студенти, і викладачі були в захопленні від відомостей, історій, особливостей агротехніки винограду на Прикарпатті, про що повідомив Гаморак Богдан Михайлович. Інформацію, яку надав Богдан Михайловим старанно занотовували та запам’ятовували не лише студенти, а й викладачі.

На засіданні панувала затишна, родинна атмосфера, оскільки душевне тепло господарів коледжу, викладачів, студентів вразили усіх гостей.    

За підсумками роботи методичного об’єднання викладачів менеджменту та маркетингу прийнято внесенні пропозиції:

  1. Сучасні педагогічні технології при викладанні дисциплін у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації вимагають новітніх форм спілкування, методів подання теоретичного матеріалу для формування навчально-пізнавальної та дослідницької компетенцій у студентів.
  2. Використання сучасних педагогічних технологій, принципів проектування систем навчання та власного досвіду необхідно застосовувати при проведенні занять.
  3. Запрошення на заняття людей, що володіють практичним досвідом роботи, - знавцями у різних сферах є стимулюючим фактором для самоосвіти та пізнавальної активності студентів.

Роботу семінару забезпечила злагоджена команда Тлумацького коледжу Львівського НАУ: адміністрація, студенти, викладачі та співробітники коледжу.