Навчання
в першому кабінеті інформатики
Спорт
волейбольна команда
Творчість
виступ в місцевому будинку культури
Навчання
в другому кабінеті інформатики

 

У сучасному світі не можна навіть уявити ефективне функціонування жодного підприємства, компанії, організації, фірми без маркетолога, адже саме він – ключова фігура успішного бізнесу. Вдало налагоджене виробництво, новітня техніка, технології та останні досягнення ноу-хау – все це не дасть потрібного ефекту без основної  складової бізнесового механізму – вдало розробленої маркетингової програми, бо саме маркетинг задає рух усьому світу. Маркетинг є основною сферою сучасного бізнесу. А спеціальність "маркетолог"завжди є такою, що забезпечує кар'єрне зростання, є модною, престижною і високооплачуваною.

Маркетолог потрібен на кожному підприємстві, але кваліфікованих фахівців в цій сфері не вистачає. Це пояснює великий попит на випускників спеціальності "Маркетинг".  Тому, обравши навчання за спеціальністю "Маркетинг" Ви отримуєте гарантію успішного працевлаштування та професійного росту. Саме маркетингова освіта найповніше відповідає вимогам кар'єрного зростання: чим вища управлінська посада, тим більшого значення набувають маркетингові знання.

Нині будь-яка галузь, підприємство, організація потребують фахівців, які допоможуть максимізувати прибутки, вдосконалити асортиментний ряд продукції підприємства, налагодити зв'язки з посередниками та споживачами, вийти на нові ринки. 

На підприємствах функіонують спеціальні відділи маркетингу (управління). В них працюютьмаркетологи за такими напрямками: бренд-менеджери; спеціалісти з маркетингових досліджень; спеціалісти з логістики і товарно-цінової політики; спеціалісти з аналізу та планування маркетингової діяльності; спеціалісти з реклами та PR тощо. Фахівці з маркетингу здійснюють організаційно-економічну, управлінську та наукову діяльність на підприємствах, у торгівельних організаціях, службах постачання і збуту, консалтингових та рекламних фірмах, вони планують маркетингову діяльність підприємства на внутрішньому та міжнародному ринках. Фахівці-маркетологи можуть надавати консультаційні послуги щодо організації маркетингових досліджень, розроблення бізнес-планів, інноваційних проектів. По завершенню навчання випускники-маркетологи успішно вирішують комплекс завдань ринкових досліджень і прогнозів продажу, забезпечують надійну основу для успішних ділових операцій підприємств і фірм маркетингової орієнтації. Засвоєний повний курс навчання дозволяє випускникам успішно працювати керівниками та маркетинг-директорами об'єктів ринкової економіки. Нині бурхливо розвивається сектор спеціалізованих фірм - рекламних агентств (ринок рекламних послуг в Україні постійно зростає), організаторів PR-кампаній, консалтингових фірм тощо.

Випускники-маркетологи можуть успішно працювати на посадах директора, заступника директора, начальника відділу з маркетингу; маркетолога підрозділу служби маркетингу; маркетолога-аналітика, маркетолога-консультанта, маркетолога-експерта; маркетолога з ефективності підприємства; спеціаліста з комунікативної політики; економіста служби маркетингу та збуту; директора рекламного агентства, начальника відділу реклами; начальника рекламно-інформаційного агентства, відділу зв’язків з громадськістю; менеджера з реклами, бренд-менеджера;арт-директора; промоутера; консультанта з реклами; директора з логістики; менеджера з логістики; начальника відділу збуту; начальника відділу логістики, логіста; консультанта з питань логістики.

Навчальні плани студентів спеціальності "Маркетинг" повністю відповідають вимогам роботодавців і насичені сучасними дисциплінами професійно-практичної підготовки з вивчення промислового маркетингу, маркетингової цінової політики, товарознавства, рекламного менеджменту, інформаційних систем і технологій маркетингу, управління конкурентоспроможністю, планування маркетингу, маркетингової політики комунікацій, товарної інноваційної політики, маркетингового менеджменту, марчендайзингу тощо.