Навчання
в першому кабінеті інформатики
Спорт
волейбольна команда
Творчість
виступ в місцевому будинку культури
Навчання
в другому кабінеті інформатики

Бухгалтер
     Самостійно складає або приймає до обліку первинні документи, систематизує інформацію, відображену в цих документах, готує проміжні розрахунки для обліку господарських операцій та подає їх до розгляду.
     Нараховує заробітну плату, виконує інші розрахунки з працівниками, громадянами та юридичними особами відповідно до чинного законодавства.
     Бере участь у проведенні інвентаризації активів та зобов'язань.
     Веде аналітичний облік у розрізі об'єктів позабалансового обліку.

Бухгалтер (молодший спеціаліст) зможе працювати:
Касиром
На підприємствах різних форм власності на первинних засадах бухгалтера
Завідувачем складом