Навчання
в першому кабінеті інформатики
Спорт
волейбольна команда
Творчість
виступ в місцевому будинку культури
Навчання
в другому кабінеті інформатики

Закони України:

Постанови Кабінету Міністрів, накази та листи Міністерства освіти і науки України та інших міністерств (зі змінами та доповненнями):

  • "Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах (Наказ МОН України від 16.06.2015 № 641)

http://old.mon.gov.ua/ru/about-ministry/normative/4068-

  • «Питання стипендіального забезпечення» (постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2004 №882)

     http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/882-2004-%D0%BF

  • «Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної та виховної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів» (наказ Міністерства освіти і науки України від 07.08.2002 №450)

     http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0698-02

  • «Про затвердження Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України» (наказ Міністерства освіти і науки України від 08.04.1993 №93)

     http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0035-93

  • «Про затвердження Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих навчальних закладів освіти» (наказ Міністерства освіти і науки України від 15.07.1996 №245)

     http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0427-96

  • «Про затвердження положення про академічні відпустки та повторне навчання у вищих закладах освіти» (наказ Міністерства охорони здоров’я України від 06.06.1996 №191/153)

     http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0325-96

  • «Про затвердження Положення про державну підсумкову атестацію студентів з предметів загальноосвітньої підготовки у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації, які здійснюють підготовку кадрів на основі базової загальної середньої освіти» (наказ Міністерства освіти і науки України від 07.07.2010 №675)

     http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0548-10